Kascontrole 2019

Hierbij een overzicht van de kascontrole.
Een uitgebreide versie ligt ter inzage bij onze penningmeester.
De kascontrole heeft decharge verleend aan onze
penningemeester Dennis de Jonge

Maart 2020