Historie

Op 13 oktober 1936 is opgericht in Aduard de Christelijke Oranjevereniging “Oranje Getrouw” De notariële acte van oprichting vond plaats nadat de vereniging bijeen was gekomen in Aduard. De vereniging wilde graag volledige rechtsbevoegdheid en heeft toen besloten om de statuten van de vereniging gewijzigd vast te leggen in deze notariële akte.  Dit vond plaats op 6 september 1996.

De vereniging heeft Gods Woord als grondslag. De vereniging heeft als doel de band van de bevolking met het Koninklijkhuis levendig te houden en te versterken. Voornamelijk is onze vereniging actief op 27 april en op 5 mei.

Het oudste reglement wat we terug hebben gevonden dateert uit 1947. Het toenmalige bestuur bestond uit:
R. Ubels (voorzitter), S. Voogd (secretaris), N. Kazemier (penningmeester), Ds. J. Bijleveld (alg. adjunct), T. Rozema, S. v/d Veen en J.H. Wegter.